ห่างจาก blog นานแสนนาน… กลับมาแปลต่อ… รู้สึกดีแฮะ ..